SOES DERSLERİ - EĞİTİMDE FARKLILIKLAR - EĞİTİM - DOĞA KOLEJİ
 • KAMPÜS FİLTRELE
 • KAMPÜS ADINA
  GÖRE ARA

  Kampüs adını arama kutusuna yazarak
  kampüs ara butonuna tıklayınız. • BİZ SİZİ ARAYALIM


SOES DERSLERİ

SOES'le, Öğrenciler Eğitimin Merkezine Yerleşiyor

Ortaokulda uyguladığımız Öğrenci Merkezli Eğitim Sistemimizle (Student Oriented Education System) öğrencilerimize kendilerini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyoruz. Böylece Doğa Koleji öğrencileri sadece akademik sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. SOES dersleri, öğrencileri Doğa Anadolu Liseleri'nde uygulanan t-MBA eğitimine de hazırlıyor. Öğrencilerimiz SOES'te; Global Cultures, Critical Thinking, Yaratıcı Yazarlık, Girişimcilik, Mucit Atölyesi, Akıl Oyunları, Düşünme Eğitimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimi gibi derslerle dünya vatandaşı olarak hayata ve geleceğin dünyasına hazırlanıyor.

SOES hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...

 

DÜŞÜNCE BECERİLERİ EĞİTİMİ

Düşünme Becerileri Eğitimi dersi ile öğrenciler farklı ve alternatif düşünmenin yollarını, bir olayın birden çok nedeninin olabileceğini, bilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini, amaca uygun soru sormanın önemini, herhangi bir karar almadan önce gerekçeleri ve şartları doğru değerlendirmenin bilincine varıyor. Kazanımları;

 • Amacına uygun soru sorar.
 • Bilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini fark eder.
 • Şartlar değiştiğinde görüş ve/veya eylemlerin değişebileceğini bilir.
 • Alternatifli düşünmenin yollarını kavrar.
 • Bir olayın birden çok nedeni olabileceğini bilir.
 • İhtiyaç ve seçenek ilişkisini görerek, alternatifler arasından en uygununu seçer.
 • Şartlar değiştiğinde önem ve öncelik sırasının değişip değişmediğini değerlendirir.
 • Şartları göz önünde bulundurarak herhangi bir duruma ilişkin plan yapar.
 • Bir karar vermeden ve eyleme geçmeden önce gerekçeleri değerlendirir.

MUCİT ATÖLYESİ

Mucit Atölyesi dersi ile öğrenciler keşfetme, icat etme duygusunu yaşar. Hayal gücü artan öğrenciler araştırmaktan, öğrenmekten, soru sormaktan geri durmaz. Bireysel ya da akranlarıyla çalışarak sorun çözme becerilerini geliştirir. Öğrenci, yaratıcılık ve üretkenlik gücünü artırarak estetik duyarlılık kazanır. Kazanımları:

 • Çeşitli derslere ilişkin ortak becerileri bir arada kullanır.
 • Aktif olmayı, sorunları araştırmayı amaçlar.
 • Bireysel ve grupla çalışma becerisi gelişir.
 • Özgüveni artar.
 • Durumlara farklı açılardan bakar ve farklı çözüm yollarını düşünür.
 • Yaratıcılık ve üretkenlik gücü gelişir.
 • Estetik duyarlılığı ve hayal gücü artar.
 • Yeni ve orijinal çözümleri olumlu karşılar.

YÖNETİM BİLİMİ

Yönetim Bilimi dersiyle öğrencilerimiz doğru zamanda, doğru amaçla, doğru hareketi yapmayı öğrenir. Öğrencilerin liderlik özelliği gelişir ve çevresindekileri etkileme gücü artar. Grupları yönetme becerisinin yanında zaman yönetimi, süreç yönetimi, ilişki yönetimi yetileri de gelişir. Kazanımları:
 

 • Kişiler üzerindeki etkisi yükselir.
 • Sınırlar yerine fırsatlara odaklanır.
 • Problemleri işbirliğine dayalı yöntemlerle çözme becerisi gelişir.
 • Neden – sonuç ilişkisini doğru kurar.
 • Her türlü örgütte ve o örgütün her düzeyinde yöneticinin yapması gereken işlevleri kavrar.
 • Belirlenen amaca ulaşmak için analitik düşünme ve sentez yapabilme becerisi gelişir.
 • İşbirliği yapma, iletişim kurma, güdüleme ve yönlendirme gücü gelişir.
 • Çatışma ve kriz yönetimini öğrenerek ortaya çıkabilecek sorunlara gerçekçi çözümler üretir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler dersi öğrencilerin siyasi ve politik olaylara farkındalığını artırır. Öğrencilerde dünya vatandaşı olma duygusu gelişir. Ulusların tarihini, duyarlılıklarını, dillerini ve inanç yapılarını öğrenir. Bu da onun olaylara ve nesnelere çok yönlü ve bütünsel bakmasını sağlar. Kazanımları:

 • Siyasi ve politik olaylara farkındalığı artar.
 • Dünya vatandaşı olmayı öğrenir.
 • Ulusların tarihini, duyarlılıklarını, dillerini, inanç yapılarını bilir.
 • Olayları analitik değerlendirme becerisi artar.
 • Olaylara ve nesnelere çok yönlü ve bütünsel bakabilir.
 • Toplumsal değişimi ve sürekliliği algılar.
 • Araştırma-sorgulama becerisi gelişir.
 • Sorunların çözümünde kanıt kullanmayı öğrenir.
 • Tablo, grafik ve haritaları yorumlar.
 • Bilimsel metin ve makaleleri anlar.

AKIL OYUNLARI

Akıl oyunları dersi akıl yürütme becerisini geliştirir. Öğrenci gözlem yapmaya, araştırmaya ve çözüm bulmaya yönelir. Yaratıcı düşünme becerisi gelişen öğrenciler kendi gücünü ve imkânlarını kontrol etmeyi öğrenir. Öğrencilerin risk alma becerisi artarken, çabuk ve etkili karar almaya başlar. Çok yönlü düşünmeyle birlikte öğrenme sürecindeki deneyimlerini daha fazla kullanır. Kazanımları:

 • Bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesini sağlayarak, öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini amaç edinir.
 • Gözlem yapmaya, araştırmaya ve çözüm yolu bulmaya yönelir.
 • Öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanır ve çevresiyle iletişim kurar.
 • Öğrenme – öğretme yöntemlerindeki çeşitliliği fark eder.
 • Yaratıcı düşünme becerisi gelişir.
 • Kendi gücünü ve imkânlarını kontrol etmeyi öğrenir.
 • Çabuk ve etkili karar verir.
 • Risk alma becerisi artar.
 • Çok yönlü düşünmeyi öğrenir.

GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik dersiyle öğrenciler sosyal ve ekonomik hayatta girişken ve atak olmaya başlar. Genç girişimcileri bekleyen olanakların farkına varır. Bir fikri geliştirme ve projeye dönüştürme becerisi artan öğrenciler bir problemi bir plan hazırlayarak çözer. Elindeki kaynakları üretime dönüştürmeye başlayan bireyler, girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşları tanıma fırsatı bulur. Böylece hayata atıldığında iş yapabileceği kurum ve kuruluşları yakından tanıma fırsatı yakalar. Kazanımları:

 • Sosyal ve ekonomik hayatta girişken ve atak olmayı başarır.
 • Genç girişimcileri bekleyen iş fırsatlarının farkına varır.
 • Bir iş fikri geliştirme ve projeye dönüştürme sürecini kavrar.
 • Bir problemi plan hazırlayarak çözme becerisi geliştirir.
 • Kendi işini kurmanın avantaj ve dezavantajlarının farkına varır.
 • Elindeki kaynakları üretime dönüştürür.
 • İşletme kavramını, türlerini ve fonksiyonlarını bilir.
 • Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşları tanır.

GLOBAL CULTURES

Temeli CLIL (İçerik ve Dil Entegreli Edinim) Yabancı dil eğitim metoduna dayanır. CLIL sisteminde amaç konunun içeriğinin kavranmasıdır ve dil bu işlemin sadece aracıdır. Global Cultures ders içeriği programı yabancı dili Matematik, Tarih, Coğrafya, Fen bilimleri, Sosyal bilimler, Resim, Müzik gibi farklı derslerin içeriği ile destekler. Dil edinimi sürecinde öğrenciler genel kültür içeriği ile karşılaşarak yabancı dili ders dışına taşırlar. Doğa Oxford Quality Programı'nda uygulanan Global Cultures SOES içeriği, öğrencilerin bilgi birikimlerini artırarak Dünya vatandaşı olma ve farklı bakış açıları ile çok yönlü düşünme becerilerinin gelişmesini sağlar. Kazanımları:

 • Farklı ve çözüm odaklı bakış açıları kazanır.
 • Çok yönlü düşünme ve değerlendirme becerisi artar.
 • Dünya meselelerine karşı hassasiyeti artar.
 • Evrensel değerleri yorumlar ve çıkarım yapar.
 • Sosyal farkındalığı artar ve empati kurar.
 • Toplumsal sorunlara çözüm üretir.
 • Farklı alanlarda sözcük dağarcığı ve terim bilgisi gelişir.
 • Yabancı dilde analiz-sentez yeteneği artar.
 • Farklı kültürleri tanır ve kültürel bağlantıları değerlendirir.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

Teknoloji Eğitimi, dersi ile öğrenciler teknoloji ve bilişim sektöründeki yeni gelişmeleri öğrenir. Teknoloji eğitimi dersi öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağlamakla birlikte üretken olmayı, tasarım yapmayı, estetik duyarlılığa sahip olmayı, teknolojiyi amacına yönelik kullanmayı öğretir. Kazanımları:

 • İşletim sistemleri hakkında temel bilgilere sahip olur.
 • İşletim sistemlerinin çalışma farklılıklarını öğrenir.
 • İşletim sistemine uygun donanım kullanmaya başlar.
 • İşletim sistemine uygun çeşitli yazılım programlarını kullanır.
 • Ofis programlarını kullanır.
 • Tasarım ve grafik programlarına hakim olur.