>

DOĞA KOLEJİNDE

ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİ

BAŞVURU FORMU

VELİ BİLGİLERİ

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ


ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUK KİMDİR?

Her bireyin kendine özgü özellikleri olması gibi üstün zekâlı bireyin de kendine özgü özellikleri mevcuttur. Bu sebeple üstün zekâlı öğrencilerin genel özelliklerinin yanı sıra bireysel yetenek ve özelliklerinin anlaşılması Doğa Koleji Üstün Zekâlılar Eğitimi için önem arz etmektedir.

 • Hızlı öğrenirler,
 • Geniş bir kelime hazineleri vardır,
 • Meraklıdırlar,
 • İyi bir gözlemcidirler,
 • Geniş ve renkli hayal güçleri vardır,
 • Zihinsel ve fiziksel enerjileri yüksektir,
 • İlgi duyduğu alanlarda azimlidirler,
 • Keskin bir mizah anlayışları vardır,
 • Fikirlerinden kolay vazgeçmezler,
 • Birden fazla çözüm ve fikir üretirler,
 • Mükemmelliyetçidirler,
 • Ayrıntılara odaklanırlar.
 • Üst düzey sorgulama becerisine sahiptirler.

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN TANILAMA SÜRECİ

Öğrencilerimiz sosyal yaşamda ebeveynleri, okulda ise öğretmenleri ve rehberlik birimi tarafından gözlemlenir.

Bu gözlemler sonucunda öğretmenler ve rehberlik birimi, aileyi ve öğrenciyi standartlaştırılmış zekâ ölçeği uygulanmak üzere alanında uzman merkezlere yönlendirir. Bu merkezlerde uzmanlar tarafından uygulanan testin sonuçları okul ile paylaşılır. Öğrencimiz Doğa Koleji Üstün Zekâlılar Eğitim Programı uygulanan kampüslerimizde eğitime devam eder.

Yeni kayıt aşamasında ise "Üstün Zekâlılar Eğitimi" programı uygulayan okullarımıza standartlaştırılmış zekâ ölçeği raporu ile gelen öğrencilerimizin öncelikle bu programdaki zekâ skorlarına bakılır. Zekâ skorları uygun ise öğrenci ve ebeveynler okul rehberlik birimimiz ile görüşür ve tüm koşulların sağlaması halinde kayıt gerçekleşir.

ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇIMIZ VE DERSLERİMİZ

Doğa Koleji olarak, sorgulayan, öğrenen, üreten, yeniliğe açık, kendisinin ve ülkesinin geleceğine yön verecek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına, öğrenme süreçlerinin çeşitliliğine ve sosyal gelişimlerinin önemine inanıyoruz. Bu sebeple ilkokul ve ortaokul düzeyinde KADIKÖY, ACARKENT, AVCILAR ve MAVİŞEHİR 3 Kampüslerimizde, üstün zekâlı öğrencilerin norm sınıflarla aynı kampüste ancak üstün zekâlı öğrenciler için hazırlanmış ayrı sınıflarda, farklılaştırılmış bir eğitim benimsenmiştir.

Üstün zekâlı öğrencilerin gelişim ve öğrenme süreçlerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak özel bir eğitim programı hazırlanmıştır. Alanında uzman eğitimciler tarafından, çağın gereklilikleri ve üstün zekâlı öğrencilerin beceri ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan eğitim programına fark dersler ilave edilmiştir. Bu fark derslerin yanı sıra farklılaştırılmış ana derslerle öğrencilerin gelişim ve öğrenme süreçlerine hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Üstün Zekâlılar Eğitim Programına ait tüm içerikler uzman bir kadro tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinden alanında uzman akademisyenlerden de destek alınmaktadır.

EBEVEYN EĞİTİMİ

Üstün zekâlı öğrencilerle ilgili uluslararası ve ulusal alanda yapılan çalışmaların büyük bir kısmı öğrenci-veli ilişkisi ve tutumları konusundadır. Doğa Koleji olarak bu çalışmaları yakından takip ediyor ve önemsiyoruz.

Üstün zekâlı öğrencilerin gelişim ve özelliklerine uyum sağlayabilmek, öğrencileri anlayabilmek ve iyi bir yönlendirici olabilmek adına dönemde bir, yılda iki kez olmak üzere Üstün Zekâlılar Bölüm Başkanımız tarafından kampüs bazında veli seminerleri yapılmaktadır. Bu seminerlerin içeriği üstün zekâlılar alanında yapılan yeni çalışmalar, Doğa Koleji olarak yapılan çalışmalar ve öğrenci-veli iletişimidir.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Doğa Kolejinde bütün öğrencilerimiz özel ve farklıdır. Her biri birer değerdir ve belli başlı yeteneklerle dünyaya gelmişlerdir. Bizler bu bilinçle onların her türlü ihtiyaçlarını rehberlik birimince takip etmekte ve zihinsel, sosyal, duygusal ve psikolojik alanlarda destekleyerek potansiyellerini keşfetme ve kullanma noktasında kılavuzluk etmekteyiz.

Üstün zekâlı öğrencilerimizin farkındayız ve onlar için hazırlanan müfredat programlarına rehberlik ilke ve teknikleriyle destek vermekteyiz. Üstün zekâlı öğrencilerimize, sosyal çevrelerini güçlendirme, iletişim becerilerini arttırma, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmekteyiz. İzleme ve değerlendirme süreçlerini diğer disiplinlerle birlikte yıl boyunca takip etmekteyiz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Üstün zekâlı çocukların anlama ve yorumlama süreçlerinin farklılığı, ölçme ve değerlendirmede de farklılık uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple Doğa Koleji olarak ilkokul ve ortaokul düzeyinde; Hafta Sonu Çalışmaları (HSÇ), Doğa Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (DAGİS), Hazır Bulunuşluk Sınavı (HBS), Yazılı Sınavlar, Alternatif Ölçme Araçları kullanılmaktadır. İlkokulda Doğa Schools Students Assessment (DOSA) ve ortaokulda Performans İzleme-Sentez-Analiz Sınavı (PISA) uygulanmaktadır.