Doğa Kolejinde İlkokul 1. Sınıf Kayıtları Başladı - Dünyayı İyi Yetişmiş Çocuklar Yönetecek
Facebook Icon

ERKEN KAYIT
AVANTAJLARI İÇİNVeli Adı Soyadı E-Mail GSM Öğrenci Adı Soyadı
Kampüs
Doğum Yılı
Güvenlik kodunu giriniz: 18205ŞİMDİ DOĞA'LI OLMANIN TAM ZAMANI! LGS BAŞARINIZI %100'E VARAN BURSLA ÖDÜLLENDİRİYORUZ

Doğa Koleji Anadolu Liseleri ve Fen&Tek Liseleri'nde LGS başarınızı %100'e varan bursla ödüllendiriyor sizi Türkiye'nin en ayrıcalıklı lise eğitimiyle tanıştırıyoruz. Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Doğa Koleji lise eğitimine, t-MBA eğitiminin yanına Proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyor.DOĞA KOLEJİNDEN 2019 LGS’DE MUHTEŞEM BAŞARI

Doğa Koleji 8. sınıf öğrencilerinden, 2019 Liseye Geçiş Sınavına katılan 27 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. 64 öğrenci ise sadece 1 soruyu yanlış yanıtlarken 4012 öğrenci en az bir branşta tüm soruları doğru yanıtladı.

DÜNYAYI YÖNETECEK ÇOCUKLAR YETİŞTİREN OKULLARIN
6 TEMEL ÖZELLİĞİ


Her çocuğun en önemli hakkı, hiç kuşkusuz iyi bir eğitim almasıdır. Çocuğunun iyi bir eğitim aldığını görmenin mutluluğu ise anne – babalar için paha biçilmez bir duygudur. Nitelikli eğitim anlayışının her geçen gün değer kazandığı günümüzde 21. yy bireylerinin sahip olması gereken bilgi ve becerileri kazandıracak, “dünyayı yönetecek çocuklar yetiştiren okul” nasıl olmalıdır? Böyle bir okulda bulunması gereken özellikleri sizin için derledik.

Anaokulundan itibaren geleceğine yön verme yetisi

İyi bir eğitim kurumu, öğrencilerinin geleceklerine, erken yaşta yön verebilme yetisi kazanmalarını sağlayabilmelidir. Çünkü erken yıllardan itibaren beceri odaklı eğitim anlayışı ile tanışan çocuklar, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilen; bilmekten öte yapmak/uygulamak için öğrenen, öğrenmesi gerektiği için değil, öğrenmekten zevk aldığı için öğrenen ve kendi öğrenme süreciyle barışık bireyler olarak yetişirler. Bu yüzden 1. sınıfa başlayacak çocukların okul seçimi çok önemli. İnsan hayatının 3 yaşından 17 yaşına kadar 15 yılını planlayan bir okulda yetişen öğrencilerin, başta kendileri ve yaşadığı toplum olmak üzere insanlığa faydalı bireyler olması amaç edinilmelidir. Bu doğrultuda, sadece iyi düzeyde Fen Bilimleri, iyi düzeyde Matematik eğitimi yeterli değildir. Tüm bunların yanında, vicdan sahibi bireyler olmalarını sağlayacak bir eğitim verilmelidir.


Farklı derslerle girişimci ruhu ortaya çıkarmak

İyi bir eğitim kurumu, çağın bir gereği olan farklı alanlarda etkileşimlerin sağlanması için disiplinler arası eğitim anlayışı benimsemelidir. Başta finans, işletme, hukuk, ekonomi, girişimcilik gibi farklı ders içerikleri sunmalıdır. Öğrencilere okul yönetiminde söz sahibi olma fırsatı sunan Öğrenci Meclisleri gibi uygulamalarla, eğitim ve iş dünyasının seçkin kurum ve kişileri ile öğrencilerin buluşmasını sağlayarak, her yıl düzenlen Project World gibi uluslararası projeler ile öğrencilerine ilk girişimcilik deneyimlerini yaşama fırsatı sunarak geleceğin liderlerini yetiştirmelidir.


Yabancı dili anaokulundan başlayarak öğretmek

İyi bir eğitim kurumu, yabancı dil eğitiminin bilincinde olmalıdır; çünkü erken yaşlarda başlayan dil eğitimi, öğrenmeyi ve gündelik yaşamda uygulamayı büyük ölçüde kolaylaştırır. Bu nedenle, çocukların daha 3 yaşından itibaren okul öncesi dönemde İngilizce ile tanışmaları çok önemlidir. Ancak öğrencilerin öğrenme isteğini artırabilmek için dil eğitiminin “Aktif Dil Yeterliliği Yönetimi” gibi bir eğitim modeliyle verilmesi gerekir. Bu eğitim modelinde dil eğitimi okul duvarlarıyla sınırlandırılmaz. Öğrenciler, İngilizceye yoğun bir şekilde maruz kalarak hayatın her alanında deneyimleyebilir ve her şeyden önce yabancı dili eğlenirken öğrenebilirler.


Sanatı her alana yaymak

İyi bir eğitim kurumu, görsel sanatlar, müzik, drama, beden eğitimi gibi derslerle, öğrencilerinin akademik yeterliklerini kültür sanat ve spor yeterlikleri ile perçinleyebilmelidir. Böylelikle öğrencilerin, hem kendilerini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi hem de toplumsal davranışları doğru analiz edilerek yüksek iletişim becerileri kazanabilmeleri hedeflenmelidir.


Teknoloji – Dijital Yeterlilik Programı ile çağı yakalamak

İyi bir eğitim kurumu, 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda öğrencilerinin gereksinim duyduğu birçok beceriyi güncel teknolojik gelişmeler ışığında onlarla buluşturmalıdır. Zengin dijital içerikler ve bilgi teknolojileri ile öğrencilerine hem farklı yöntemlerle öğrenme hem de teknoloji alanında bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunmalıdır.


Kariyer planlarını çok iyi şekillendirmek

İyi bir eğitim kurumu, öğrencilerinin kendilerini tanımaları ve geliştirmelerine; ilgi, yetenek, beceri ve değerlerinin farkına varmalarına, kendilerine uygun kariyer hedefleri belirlemelerine ve hedefleri doğrultusunda gerek yurt içindeki gerekse de yurt dışındaki yükseköğretim programlarına yerleşmelerine yönelik çalışmalar yapabilmelidir. Bu anlamda, en önemli dönüm noktalarından biri lise eğitimidir. İyi bir eğitim kurumu, öğrencilerinin, 10. sınıfın sonuna kadar eğilimlerini keşfetmelerini sağlayarak, potansiyellerine en uygun alanı seçmelerine ve bu alanda uzmanlaşmalarına destek olmalıdır. Belirli dönemlerde düzenlenen üniversite ziyaretleri ve kariyer günleri etkinlikleri ile öğrencilerinin seçecekleri üniversite ve meslek gruplarıyla buluşmalarını sağlayarak, sağlam adımlarla kendilerine rota çizmelerini sağlamalıdır.


Dünyayı, İyi Yetişmiş
Çocuklar Yönetecek!

Kayıt avantajları hakkında bilgi almak ister misiniz?