DOĞA KOLEJİ VELİ REFERANS KAYIT

-> BİLGİLENDİRME

*Referans verilecek öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı ve doğum yılı bilgileri sistemde kontrol edilmektedir. Bu bilgileri nüfus cüzdanındaki bilgilerle aynı olacak şekilde hatasız bir şekilde giriniz. Bir karakter hatası, sonraki aşamaya geçmenizi engelleyecektir.

Referans Türü;
Referans Verenin;
Referans Verilen Öğrencinin;
×