ÖLÇME - DEĞERLENDİRME - ORTAOKUL - AKADEMİK - EĞİTİM - DOĞA KOLEJİ
 • KAMPÜS FİLTRELE
 • KAMPÜS ADINA
  GÖRE ARA

  Kampüs adını arama kutusuna yazarak
  kampüs ara butonuna tıklayınız. • BİZ SİZİ ARAYALIM
  Doğa Velisiyim

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

İlgi ve Yetenek Derslerinde Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı felsefesine göre ölçme ve değerlendirme yapılır. Bu programla;

 

 • Yaşam boyu karşılaşacakları sorunların üstesinden gelmeye hazırlar mı?
 • Düşüncelerini etkili bir şekilde ifade ediyorlar mı?
 • Analiz yapıp doğru sonuçlara ulaşabiliyorlar mı?
 • Toplumun ve ekonomi dünyasının üretken bireyle olarak hayatlarını devam ettirebilecek ilgi alanları var mı?
 • Günlük yaşamda karşılaştıkları karmaşık okuma materyallerini ne ölçüde anlıyorlar?
 • Okulda öğrendikleri konuları ne ölçüde kullanıyorlar?

sorularına cevap verecek şekilde ölçme değerlendirme yapılır.
 

Ortaokul derslerinde öğrenciye 0 – 900 arasında bir puan verilir. Ve bu puanlar belirli aralıklara göre 1-6 düzeye karşılık gelir. Her düzey kazanılması gereken davranışları belirtir. Dönem sonunda öğrencinin aldığı notların puan ortalaması, düzeyi ve düzeyine göre göstermiş olduğu performansı yer alır. İlgi ve Yetenek Dersleri alternatif ölçme değerlendire araçlarıyla yapılır. Akran Değerlendirme, Öz Değerlendirme, Performans Değerlendirme, Gözlem Raporu, Proje Sunumu, Portfolyo gibi çağdaş ölçme araçları kullanılır.
 

Ortaokulda Ölçme ve Değerlendirme yaklaşımı sınav düzeyine, öğrencilerin kariyer hedeflerine, akademik gelişimlerine göre değişir.

 

AKADEMİK SINAVLAR

Hazırbulunuşluk Sınavı

Öğrencilerin, bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olduğunu belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. İçinde bulunulan yılın müfredat programı ile bir önceki yılın müfredat programları karşılaştırılır. Karşılaştırılan müfredat programlarını kullanarak ortak konu başlıkları üzerinden öğrenciler için belirli sayıda sorular hazırlanır ve Öğrencilerin temel derslerde başarılı olabilmeleri için gerekli ön koşul ve davranışlara sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılır. Sınavın amacı;
 

 • Öğretmenin, öğrenciyi daha iyi tanıması,
 • Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verilmesi,
 • Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılması,
 • Öğretim yöntemlerinin yeterliliği konusunda geri bildirim alınması 
   

Deneme Sınavı

Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde ayrılmış 6 haftalık müfredata göre işlenen konulardan hazırlanan sorulardan oluşan sınavlardır. Sınavın amacı; 
 

 • Her bir öğrenme ünitesinde öğretilmesi planlanmış olan kazanımlardan hangilerinin tam olarak öğrenilmiş, hangilerinin tam olarak öğrenilmemiş olduğunun izlenmesi ve neden öğrenilemediğinin ortaya çıkarılması
 • Sınav sonuçlarına göre periyodik olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve konuları pekiştirmesi
 • Öğrencileri deneme sınavı uygulayarak test tekniklerinin gelişmesini sağlamak
 • 6 hafta boyunca müfredat kapsamında işlenen konuların taranarak pekiştirilmesini sağlamak 

Dönem Sonu Sınavı

Bir dönemin bütün konularını tarayan bir sınavla öğrencinin akademik gelişimi takip edilir. Dönem sonunda yapılan sınavın sonucuna göre öğrencilere dönemin sonunda eksik ve yetersiz olduğu konulara yönelik öğrenme hedefleri verilir. Öğrencinin bir sonraki eğitim – öğretim dönemine eksiklerini kapatmış, gelişimine uygun öğrenme performansını yakalamış ve müfredat kapsamındaki konuları pekiştirmiş olması hedeflenir. Sınavın amacı;

 • Her bir eğitim – öğretim döneminde öğretilmesi planlanmış olan kazanımlardan hangilerinin tam olarak öğrenilmiş, hangilerinin tam olarak öğrenilmemiş olduğunun izlenmesi ve neden öğrenilemediğinin ortaya çıkarılması
 • Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve konuları pekiştirmesi
 • Dönem boyunca müfredat kapsamında işlenen konuların taranarak pekiştirilmesini sağlamak

Klasik Yazılı Sınavlar

Öğrencilere her sınıf düzeyinde 1. ve 2. dönemde 3’er adet uygulanması gereken sınavlardır. Bu sınavların sonuçları öğrencilerin Yıl Sonu Başarı puanı olarak kullanılır. Doğa Kolejinde klasik yazılı sınavları açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşur ve tüm kampüslerimizde aynı gün ve aynı saatte uyguluyoruz. Klasik yazılı sınavlarının sonuçlarını; e-doğa ve e-okul sisteminde sınav yapıldıktan kısa bir süre sonra yayınlıyoruz.

Sınav Karneleri

Uyguladığımız her sınavdan sonra öğrencilerimize sınav sonuç karnesi veriyoruz. Bu sınav karnesinde ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanı ve toplam doğru yanlış skorları, şubesinde, okulunda ve tüm Doğa Koleji öğrencileri arasında, sınava giren öğrencilere göre, başarı sırası gibi bilgiler bulunur. Bu bilgilere ek olarak öğrencimize sınavla ilgili geri besleme sağlayacak soru ve konu analizleri de karnede yer alır. Öğrencilerimiz sınav sonuç karnelerini ellerine aldıklarında hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunur. Yıl içerisinde uygulanan yazılı sınavlar ve deneme sınavları ile öğrencilerimizin genel başarı durumlarını değerlendiririz. Yazılı sınavlar; çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma ve açık uçlu soru teknikleri ile hazırlanır. Deneme sınavları MEB’in sınav uygulamalarına uygun olarak hazırlanır. Deneme sınavlarının ayrıntılı sonuçlarına e-doğa sistemimizden ulaşılır.