ÖLÇME - DEĞERLENDİRME - ORTAOKUL - AKADEMİK - EĞİTİM - DOĞA KOLEJİ
 • KAMPÜS FİLTRELE
 • KAMPÜS ADINA
  GÖRE ARA

  Kampüs adını arama kutusuna yazarak
  kampüs ara butonuna tıklayınız. • BİZ SİZİ ARAYALIM


ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

SOES derslerinde Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı felsefesine göre ölçme ve değerlendirme yapılır. Bu programla;

 

 • Yaşam boyu karşılaşacakları sorunların üstesinden gelmeye hazırlar mı?
 • Düşüncelerini etkili bir şekilde ifade ediyorlar mı?
 • Analiz yapıp doğru sonuçlara ulaşabiliyorlar mı?
 • Toplumun ve ekonomi dünyasının üretken bireyle olarak hayatlarını devam ettirebilecek ilgi alanları var mı?
 • Günlük yaşamda karşılaştıkları karmaşık okuma materyallerini ne ölçüde anlıyorlar?
 • Okulda öğrendikleri konuları ne ölçüde kullanıyorlar?

sorularına cevap verecek şekilde ölçme değerlendirme yapılır.
 

SOES Derslerinde öğrenciye 0 – 900 arasında bir puan verilir. Ve bu puanlar belirli aralıklara göre 1-6 düzeye karşılık gelir. Her düzey kazanılması gereken davranışları belirtir. Dönem sonunda öğrencinin aldığı notların puan ortalaması, düzeyi ve düzeyine göre göstermiş olduğu performansı yer alır. SOES dersleri alternatif ölçme değerlendire araçlarıyla yapılır. Akran Değerlendirme, Öz Değerlendirme, Performans Değerlendirme, Gözlem Raporu, Proje Sunumu, Portfolyo gibi çağdaş ölçme araçları kullanılır.
 

Ortaokulda Ölçme ve Değerlendirme yaklaşımı sınav düzeyine, öğrencilerin kariyer hedeflerine, akademik gelişimlerine göre değişir.

 

5, 6 VE 7. SINIFLARDA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Öğrencilere bir taraftan daha çok analitik düşünme, sentez ve değerlendirme yapma yetilerini geliştirmeye yönelik PISA ölçme felsefesine uygun sınavlar yapılırken diğer taraftan 8. sınıfta girilecek MEB’in sınavlarına hazırlık çerçevesinde çoktan seçmeli sorularla test tekniği geliştirilir. Bir yıl 6 haftalık periyotlardan oluşan 6 eğitim – öğretim haftasına bölünmüştür. Her bölüm için hazırlanmış müfredat çerçevesinde Ödev ve Ders Kitapları bulunur. Her periyodun sonunda yapılan sınavla öğrencilerin 6 haftalık konu kazanım başarıları ölçülür. Dönem sonunda yapılan “Dönem Sonu Değerlendirme Sınavı” ile bütün dönemin konuları taranarak öğrencinin gelişim seyri takip edilir.

e-doğa

Doğa Kolejinin web sitesi üzerinden uygulamaya koyduğu e-doğa, ölçme değerlendirmenin veliye internet üzerinden açılan penceresidir. e-doğasayesinde Doğa Koleji velileri çocuklarının ders programından sınıf öğretmenine, sınav sonuçlarından ayrıntılı karne raporlarına, yazılı tarihlerinden devamsızlık bilgilerine, kütüphanede okuduğu kitaplara kadar tüm bilgilerine ulaşabilir.
 

Doğa Koleji öğretmenleri ve yöneticilerinin de kullandığı e-doğa sistemi öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde bir köprü vazifesi gören bir iletişim kanalıdır. Öğrencilere verilen 6 adet Ödev Kitapları’ndaki tüm soruların video çözümleri  üzerinden yayınlanmaktadır. Öğrencilerimiz girdikleri deneme sınavlarının video çözümlerini aynı gün içerisinde e-doğa üzerinden seyreder. Ayrıca çeşitli nedenlerden ötürü okula gelemeyen ya da geldiği halde herhangi bir konuyu öğrenmek veya pekiştirmek isteyen öğrenci konu anlatım videolarını seyrederek akademik eksiklerini kapatabilir. e-doğa üzerinde bulunan deney videoları ile öğrenci labaratuvarortamında çeşitli deneyleri uygulamaolarak izleme şansına sahip olabilir.

8. SINIFLARDA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

8. sınıftaki öğrenciler için MEB’in sınavlarında başarılı olmak oldukça önemlidir. Ortaöğretim Geçiş Sitemi doğrultusunda öğrenciler 8. sınıfın sonunda sarmal müfredata göre 8. sınıf konularından sorumlu olacakları sınavlara girerler. Bu sınavında başarılı olmak için öğrencilerin bir taraftan konu eksiğinin bulunmaması diğer taraftan da test tekniğini kavramış olması gerekir. Bu nedenle 8. sınıftaki akademik çalışmalar buna göre yapılır. Öğrenciler önceki yıllara göre oldukça fazla deneme sınavına girer.

8. sınıf ölçme ve değerlendirme yaklaşımı içinde, ağırlıklı olarak test tekniklerinin öğrenciye kazandırılmasına yönelik uygulamalar bulunuyor. Sınavların sıklıkla ve gerçeğine yakın ortamda uygulanması, öğrencinin sınav psikolojisine de alışması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Her türlü sınav; konuların ve düşünsel düzeylerin analizi, ayrıntılı sonuç tablosu, başarı dağılım tablosu, frekans grafikleri, öğrenci konu başarı tablosu, sınavın ortalaması, geçerliliği, güvenilirliği, madde analizi ile soruların ayırıcılığı, güçlüğü, seçeneklerin çalışırlığı, boş bırakılma oranı ve benzeri analizlerle değerlendirilir.

8. sınıflarda da bir yıl 6 haftalık periyotlardan oluşan 6 eğitim – öğretim haftasına bölünmüştür. Her bölüm için hazırlanmış müfredat çerçevesinde Ödev ve Ders Kitapları bulunur. Her periyodun sonunda yapılan sınavla öğrencilerin 6 haftalık konu kazanım başarıları ölçülür. 6 haftalık 6 periyotun uygulanması ile 8. sınıftaki tüm konular eksiksiz olarak işlenir.

 

AKADEMİK SINAVLAR

Hazırbulunuşluk Sınavı

Öğrencilerin, bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olduğunu belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. İçinde bulunulan yılın müfredat programı ile bir önceki yılın müfredat programları karşılaştırılır. Karşılaştırılan müfredat programlarını kullanarak ortak konu başlıkları üzerinden öğrenciler için belirli sayıda sorular hazırlanır ve Öğrencilerin temel derslerde başarılı olabilmeleri için gerekli ön koşul ve davranışlara sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılır. Sınavın amacı;
 

 • Öğretmenin, öğrenciyi daha iyi tanıması,
 • Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verilmesi,
 • Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılması,
 • Öğretim yöntemlerinin yeterliliği konusunda geri bildirim alınması 
   

Deneme Sınavı

Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde ayrılmış 6 haftalık müfredata göre işlenen konulardan hazırlanan sorulardan oluşan sınavlardır. Sınavın amacı; 
 

 • Her bir öğrenme ünitesinde öğretilmesi planlanmış olan kazanımlardan hangilerinin tam olarak öğrenilmiş, hangilerinin tam olarak öğrenilmemiş olduğunun izlenmesi ve neden öğrenilemediğinin ortaya çıkarılması
 • Sınav sonuçlarına göre periyodik olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve konuları pekiştirmesi
 • Öğrencileri deneme sınavı uygulayarak test tekniklerinin gelişmesini sağlamak
 • 6 hafta boyunca müfredat kapsamında işlenen konuların taranarak pekiştirilmesini sağlamak 

Dönem Sonu Sınavı

Bir dönemin bütün konularını tarayan bir sınavla öğrencinin akademik gelişimi takip edilir. Dönem sonunda yapılan sınavın sonucuna göre öğrencilere dönemin sonunda eksik ve yetersiz olduğu konulara yönelik öğrenme hedefleri verilir. Öğrencinin bir sonraki eğitim – öğretim dönemine eksiklerini kapatmış, gelişimine uygun öğrenme performansını yakalamış ve müfredat kapsamındaki konuları pekiştirmiş olması hedeflenir. Sınavın amacı;

 • Her bir eğitim – öğretim döneminde öğretilmesi planlanmış olan kazanımlardan hangilerinin tam olarak öğrenilmiş, hangilerinin tam olarak öğrenilmemiş olduğunun izlenmesi ve neden öğrenilemediğinin ortaya çıkarılması
 • Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve konuları pekiştirmesi
 • Dönem boyunca müfredat kapsamında işlenen konuların taranarak pekiştirilmesini sağlamak

Klasik Yazılı Sınavlar

Öğrencilere her sınıf düzeyinde 1. ve 2. dönemde 3’er adet uygulanması gereken sınavlardır. Bu sınavların sonuçları öğrencilerin Yıl Sonu Başarı puanı olarak kullanılır. Doğa Kolejinde klasik yazılı sınavları açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşur ve tüm kampüslerimizde aynı gün ve aynı saatte uyguluyoruz. Klasik yazılı sınavlarının sonuçlarını; e-doğa ve e-okul sisteminde sınav yapıldıktan kısa bir süre sonra yayınlıyoruz.

Sınav Karneleri

Uyguladığımız her sınavdan sonra öğrencilerimize sınav sonuç karnesi veriyoruz. Bu sınav karnesinde ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanı ve toplam doğru yanlış skorları, şubesinde, okulunda ve tüm Doğa Koleji öğrencileri arasında, sınava giren öğrencilere göre, başarı sırası gibi bilgiler bulunur. Bu bilgilere ek olarak öğrencimize sınavla ilgili geri besleme sağlayacak soru ve konu analizleri de karnede yer alır. Öğrencilerimiz sınav sonuç karnelerini ellerine aldıklarında hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunur. Yıl içerisinde uygulanan yazılı sınavlar ve deneme sınavları ile öğrencilerimizin genel başarı durumlarını değerlendiririz. Yazılı sınavlar; çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma ve açık uçlu soru teknikleri ile hazırlanır. Deneme sınavları MEB’in sınav uygulamalarına uygun olarak hazırlanır. Deneme sınavlarının ayrıntılı sonuçlarına e-doğa sistemimizden ulaşılır.