PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK - İLKOKUL - AKADEMİK - EĞİTİM - DOĞA KOLEJİ
 • KAMPÜS FİLTRELE
 • KAMPÜS ADINA
  GÖRE ARA

  Kampüs adını arama kutusuna yazarak
  kampüs ara butonuna tıklayınız. • BİZ SİZİ ARAYALIM
  Doğa Velisiyim

ÇOKLU ZEKA GELİŞİM ATÖLYELERİ

Garip şeyler yapanların garip olduğunu düşünürdüm. Ama artık biliyorum ki garip olanlar başkalarına garip diyenler. (Paul McCartney)

Öğrencilerimizin zekâ alanları, çoklu zekâ gözlem envanteriyle belirlenmektedir. Böylece öğrencilerimizin arasındaki bireysel farklılıklar ve öğrencilerimizin öğrenme metodolojileri bireyselleştirebilmektedir. Öğrencilerimiz, zekâ alanlarını geliştirmek için yetenek atölyelerine katılmaktadır. 

GRUPLA DANIŞMA ÇALIŞMALARI

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi farklı sınıf düzeylerine göre farklı konu başlıklarında grupla danışma çalışmaları yapar. Grupla psikolojik danışma kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen, üyelerin duygu değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu, ayrıca her bir üyenin davranışsal amacın gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çabalandığı psikolojik danışman tarafından yürütülen bir yardım sürecidir. Öğrencilerimiz bir yıllık eğitim sürecinde bir grupla danışma çalışması başlığına en az bir kere olmak üzere katılır. Grupla Danışma çalışmalarımızda anime, video gibi dijital materyaller bu çalışmalarda kullanılır.

 

Grupla Danışma Başlıkları


•    Öfke Kontrolü,
•    Sınav Kaygısı
•    Yaratıcılık- Yaratıcı Düşünme
•    Verimli Ders Çalışma
•    Sosyal Becerileri Geliştirme
•    Stresle Başa Çıkma
•    Serbest Zamanları Değerlendirme
•    Problem Çözme Becerileri
•    Atılganlık
•    Etkili İletişim
•    Cinsel Eğitim

Doğa Koleji Rehberlik Grup Çalışması

 

KARAKTER EĞİTİMİ

Karakter Eğitiminin amacı; öğrencilere temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmaktır. Her seviye için kazandırılması öngörülen karakter değerleri belirlenir. Karakter eğitimi belirli bir ders süresini kapsamaz. Amaç öğrencinin yıl boyunca bu karakteri içselleştirmesidir. Bu konuda velilerimizden gelen öneriler veya çalışmalar her zaman öncelik sırasına sahip. 2010-2011 eğitim yılı sürecinde öğrencilerimiz sorumluluk, doğal kaynaklarımıza sahip çıkma, duyarlılık- bireysel farklılıklara saygı, iyi vatandaş olmak ve güven, insan haklarını tanıma, küresel ahlak değerleri üst başlıkları altında proje çalışmalarına katılacaklardır.  Öğrencilerimizin dâhil olacağı projeler, etkinlikler ve uygulamalar “uzun dönemli” olarak kurgulanır.

 

Karakter Eğitimi Projelerinden Bazı Örnekler; 

 • Yumurtam Kırılmasın
 • Doğa Kardeşliği
 • 3 İyiliğin Fotoğrafını Çek ve İyilik Draması
 • Takdir Yağmuru
 • Abur cubur yeme, obezite’ye izin verme
 • Enerji Avcıları
 • Çevre Bilinci Geliştirme Merkezi
 • Engelliler İçin İcat Yarışması

DEĞERLER EĞİTİMİ

PDR Birimi olarak,  "Değerler Eğitimi Programı"nı uygulayarak öğrencilere temel insani değerleri kazandırmayı, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirmeyi ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu program ile çocuklarımıza toplumsal değerlerinin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi becerileri de kazandırmayı hedefliyoruz. Değerlerimiz, sorumluluk, sevgi, barış, paylaşma, kararlılık ve cesaret. 

 

KONSANTRASYON ÇALIŞMALARI

“Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma”. (Mevlana)

Okulun öğrencilerine yönelik konsantrasyon yükseltme çalışmaları yapılmaktadır. Konsantrasyon çalışmaları farklı şekli veya bir yönüyle farklı olanı bulma, benzer şekli bulma, sıra takibi yapma, kural bulma, akıl yürütme gibi temel zihinsel işleyişleri içeren sorulardan oluşmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerimizin akademik performansını yükseltmektedir. 

 

Doğa Koleji İlkokul Rehberlik

 

KONSANTRASYON ÇALIŞMALARI

Mandala
Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar. Belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştirilmiştir. Şekillerin klasik müzik eşliğinde, öğrencimiz tarafından boyanması istenir. Mandala, boyama yoluyla çocuğu sakinliğe ulaştırır, rahatlatan bir etki yapar.

 

Ebeveyn Atölyeleri
Anne–Baba Okullarından esinlenerek, dramatizasyon etkinlilerinden etkilenerek oluşturduğumuz, Ebeveyn Atölyesi çalışmaları, Türkiye’de ilk defa Doğa Kolejinde uygulanmaktadır. PDR Birimimiz, 2010-2011 yılında, çoklu zeka, kardeş kıskançlığı, sınav başarısı, ödül ve ceza, baba okulu üst başlıkları altında atölye çalışmaları düzenlemektedir.


Eğitim Atölyeleri Öğretmenlere yönelik yapılan hizmet içi eğitim olarak tanımlanan uygulamaların hedefi, öğretmenlerimizin entelektüel birikimini geliştirmek, ortaklaşa yaşanan problemlere çözüm üretebilmek, öğretmenlerin motivasyonunu yükseltebilmek ve eğitimlerin katkısıyla iletişim becerilerini daha kaliteli hale getirebilmektir. Bunların yanında öğretmenlerin kişisel  gelişiminin devamlılığını sağlamak için, bağımlılık, evlilik, enagram ve çoklu zeka atölyeleri, ekimizdeki uzmanlaşmış psikolojik danışman/psikolog’lar tarafından uygulanmaktadır.
 

Test ve Envanterlerimiz
Okulumuzda öğrencilerimizin ruhsal, gelişimsel, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini ölçmek adına geçerliliği ve güvenirliliği yüksek, American Psychological Association (APA) tarafından onay alan testler uygulanır.
 

 • Metropolitian Okul Olgunluğu Testi
 • Bender Gestalt Görsel Algı Testi
 • Ursula Gelişim Testi
 • C.A.T Testi
 • T.A.T Testi
 • Catell Testi
 • Wisc-r Testi 
 • Dram a Person
 • Louisse Duss
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Denver Testi
 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Kimdir Bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Verimli Ders Çalışmayı Biliyor musunuz?
 • Sınav Tutum Ölçeği
 • Öğrenme Stilleri Envanteri,
 • Mesleki Eğilimleri Belirleme Envanteri
 • Çoklu Zeka Gözlem Envanteri